Szybki kontakt


Podróże

Wyjeżdżając na urlop zagranicę powinniśmy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia, które zabezpieczy nas na wypadek choroby, czy nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to pozwala na skorzystanie z szybkiej i fachowej pomocy Centrum Operacyjnego Assistance w razie jakiegokolwiek wypadku czy zachorowania w trakcie podróży, niezależnie od miejsca, gdzie to się stało.

Kompleksowa oferta zawiera:

  • Pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie lub rzeczy zabezpieczającej przed skutkami finansowymi związanymi z naprawieniem szkody wyrządzonej drugiej osobie
  • Ubezpieczenie opóźnienia, zniszczenia czy utraty bagażu podróżnego

Ubezpieczenie można rozszerzyć o opcje dodatkowe tj. choroby przewlekłe, wyczynowe uprawianie sportów, praca fizyczna, sporty wysokiego ryzyka, sprzęt narciarski itp.