Szybki kontakt


Likwidacja szkód

W przypadku szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Możemy zrobić to telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem poczty lub faksu. Będziemy musieli zgromadzić kilka niezbędnych dokumentów, a także udzielić ubezpieczycielowi wszelkich niezbędnych informacji, by ten mógł rzetelnie oszacować rozmiar szkód. Jeżeli na miejscu zdarzenia doszło do przestępstwa – musimy zawiadomić policję. Odszkodowanie zostanie nam wypłacone w terminie, w jakim przewiduje to umowa ubezpieczenia, w relacji do poniesionych strat.