Szybki kontakt


OC zawodowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością.
Zaliczają się do nich następujące profesje:

 • Zarządcy nieruchomości
 • Inżynierowie budownictwa i architekci
 • Adwokaci
 • Podmioty świadczące usługi certyfikacyjne
 • Detektywi
 • Doradcy podatkowi
 • Organizatorzy imprez masowych
 • Agenci (z tytułu wykonywania czynności agencyjnych)
 • Dealerzy samochodowych (z tytułu wykonywania czynności agencyjnych)
 • Notariusze
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • Radcy prawni
 • Podmioty badające sprawozdania finansowe
 • Rzecznicy patentowi
 • Rzeczoznawcy majątkowi

Oprócz obowiązkowych ubezpieczeń zawodowych można wykupić dodatkowe ubezpieczenie, aby zapewnić sobie lepszą ochronę, np. podwyższając sumę gwarantowaną.