Szybki kontakt


OC dla firm

Polisa odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej (OC dla firm) zabezpiecza odpowiedzialność finansową przedsiębiorcy wobec osób trzecich, za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o OC za produkt oraz dodatkowe klauzule włączające ryzyka m.in. odpowiedzialność za:

  • Szkody powstałe poza terytorium Polski
  • Szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • Szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania
  • Szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
  • Szkody osobowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
  • Szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego i wiele innych

Zakres ubezpieczenia powinien być dostosowany do branży, w jakiej działa dana firma. W naszej ofercie znajdziecie Państwo OC dla warsztatów samochodowych, OC dla firm budowlanych, OC dla aptek, OC dla hoteli, OC dla restauracji i innych.