Szybki kontakt


Ubezpieczenie majątku firmowego

Aby w dobrze zabezpieczyć funkcjonowanie firmy i ubezpieczyć jej mienie, należy na początku podzielić je na określone grupy. Ma to znaczenie dla właściwego ustalenia sum ubezpieczenia, jego zakresu oraz kalkulacji składki ubezpieczeniowej.
Ochroną przez ubezpieczenie majątku firmowego, można objąć praktycznie wszystko:

  • Budynki i budowle (w tym mury, elementy stałe, instalacje)
  • Nakłady inwestycyjne
  • Urządzenia i wyposażenie biurowe
  • Sprzęt komputerowy i elektroniczny
  • Maszyny i urządzenia
  • Środki transportu
  • Środki obrotowe
  • Wartości pieniężne (gotówka, czeki, weksle)
  • Mienie pracownicze

Warto wiedzieć, że ubezpieczeniu majątku firmowego może podlegać zarówno mienie stanowiące własność ubezpieczonego, jak i to, które jest przez niego użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia czy innej (może to być np. komputer przekazany w celu naprawy czy garnitur oddany do przeróbki).

Wielu przedsiębiorców zapomina, że prowadząc działalność w wynajętych pomieszczeniach, powinni objąć ubezpieczeniem także poniesione na adaptację pomieszczeń nakłady inwestycyjne - w przeciwnym razie w przypadku powstania szkody najemca nie otrzyma odszkodowania w ramach ubezpieczenia budynku za zniszczone podłogi, podwieszane oświetlenie, obrazy itp.

Polisą ubezpieczenia majątku firmowego można objąć także mienie będące własnością pracowników, które znajduje się w miejscu pracy (np. teczki, odzież).

Ubezpieczając wartości pieniężne, należy zwrócić uwagę, by objąć je ochroną zarówno na terenie firmy, jak i w transporcie.

Przedsiębiorstwa produkcyjne lub handlowe powinny ubezpieczyć środki obrotowe, w tym: wszelkie towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń, materiały pomocnicze itp.