Szybki kontakt


Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią bardzo korzystną formę zabezpieczeń stosowanych w obrocie gospodarczym, a największą popularnością cieszą się na rynku inwestycyjnym. Przeznaczone są dla firm, które uczestniczą w przetargach (gwarancje wadialne), wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów (gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancja usunięcia wad i usterek).

Gwarancja ubezpieczeniowa to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń wystarczy, że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową, dzięki temu nasz kontrahent ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my nie musimy zamrażać własnej gotówki.

Przy składaniu wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej wymagane będzie złożenie określonego zestawu dokumentów.
Najczęściej są to:

  • Dokumenty rejestrowe (np. umowa spółki, odpis z rejestru handlowego czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej)
  • Dokumenty finansowe (sprawozdania finansowe z ostatnich lat wraz z bieżącą informacją finansową) opinie (np. opinia Urzędu Skarbowego, banku czy ZUS)
  • Materiały poświadczające dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych kontraktów (np. referencje, zestawienie podobnych umów realizowanych w przeszłości lub realizowanych obecnie)
  • Kontrakt na mocy, którego wymagana jest gwarancja
  • Dokumenty dotyczące roszczeń zwrotnych gwaranta.

Oprócz gwarancji ubezpieczeniowych posiadam w swojej ofercie inne ubezpieczenia finansowe, a mianowicie ubezpieczenie kredytu kupieckiego oraz ubezpieczenie należności handlowych.