Szybki kontakt


Ubezpieczenie służbowej podróży zagranicznej

Zagraniczne podróże służbowe to standard w polskich przedsiębiorstwach, dlatego też firmy coraz częściej decydują się na wykupienie polis (ubezpieczenie służbowej podróży zagranicznej), pozwalających pokryć ewentualne koszty leczenia pracownika, który w czasie zagranicznej delegacji trafił do szpitala, uległ wypadkowi lub się rozchorował. Polisa taka dopasowana jest do potrzeb i charakteru działalności konkretnej firmy. Składka opłacana jest w oparciu o planowaną liczę osobodni, a po zakończeniu okresu ubezpieczenia, rozliczana o faktyczną ilość dni pobytu pracowników za granicą. W trakcie trwania rocznej polisy firma mailowo zgłasza dane pracownika, wyjeżdżającego służbowo za granicę.

Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty leczenia oraz dodatkowo koszty transportu i repatriacji, usługi assistance, odpowiedzialność cywilna oraz NNW.

Warto zapoznać się z tą ofertą, gdyż koszty tego ubezpieczenia służbowej podróży zagranicznej są niewspółmierne do ewentualnych kosztów, jakie mogą wyniknąć z nieprzewidzianych wypadków i zachorowań pracowników przebywających w delegacjach zagranicznych.